Dansk som andetsprog

Under evaluering

 

Formålet med evalueringen, ud fra et tilsynsmæssigt perspektiv, er at få indblik i, hvordan skolen sikrer indsatsen omkring elever med dansk som andetsprog. De tosprogede elever skal tilegne sig færdigheder i at forstå og anvende talt og skrevet dansk.

 

Tilgodeser skolen behovet?

I selvevalueringen skal skolen belyse, hvordan den sikrer, at den har de nødvendige kompetencer i forhold til undervisningen i dansk som andetsprog, hvordan skolen identificerer de elever, der har behov for undervisning i dansk som andetsprog, og hvordan skolen organiserer sin undervisning i dansk som andet sprog. Sidst men ikke mindst, om skolen sikrer, at den givne sprogstimulering tilgodeser elevens behov, og at der bliver fulgt op på undervisningen

 

Kerneområdet dansk som andetsprog er under evaluering og vil kunne findes som link på denne side, når evalueringen er fortaget.