Elevens alsidige personlige udvikling

Under evaluering

 

Formålet med evalueringen af kerneområdet elevens alsidige personlige udvikling, ud fra et tilsynsmæssigt perspektiv, er at få indblik i, hvordan skolen i sit samlet undervisningstilbud giver mulighed for alsidig personlig udvikling. Her sættes fokus på, hvordan skolen tilrettelægger undervisningen, så den fremmer elevernes alsidige personlige udvikling, og hvordan skolen i sine øvrige aktiviteter fremmer slevens alsidige personlige udvikling.

 

Tre fokusområder.

Der kan med fordel sættes fokus på tre områder i evalueringen:

 

·      Elevernes lyst til at lære mere: Trivsel, undervisningsmiljø, udfordringer, meningsfuldhed og motivation.

·      Elevens mulighed for at lære på forskellige måder: Differentiering

·      Elevens mulighed for at lære sammen med andre: samvær med andre og læringsfællesskaber.

 

Evalueringsmetoder

Hvordan vurderer skolen udbyttet af sit arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling? Benytter skolen sig af, trivselsmålinger eller andre redskaber i dens vurdering af arbejdet med elevernes alsidige personlige udvikling.

 

Elevens alsidige personlige udvikling er under evaluering og vil kunne findes som link på denne side, når evalueringen er fortaget.