Elevens videre forløb i uddannelsessystemet

Formålet med evalueringen, ud fra et tilsynsmæssigt perspektiv, er at få et indblik, hvordan skolen sikrer sin indsats i forhold til elevernes overgang til ungdomsuddannelserne.

 

Job og uddannelse

Job og uddannelse er et af de obligatoriske emner på 1.– 9. klassetrin. Undervisningen i Job og uddannelse danner en del af grundlaget for den enkelte elevs uddannelsesplanlægning.

Eleven skal på den ene side opnå en høj grad af kendskab til egne interesser og personlige forudsætninger og potentialer, herunder uformelle kompetencer, og på den anden side opnå forståelse for, at uddannelse er et middel til at nå et fremtidigt erhvervs- og beskæftigelsesmål.

Uddannelsesparathed

Alle elever i 8. klasse får vurderet deres uddannelsesparathed. Vurdering af elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse (UPV) er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. klasse eller eventuelt 10. klasse. Skolen indberetter vurderingen på optagelse.dk.

UU

Kommunalbestyrelsen skal, hvis den anmodes derom af en fri grundskole, der ligger i kommunen, sørge for, at der gives vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv til skolens elever fra og med 7. klasse eller tilsvarende. Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge, som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv.

 

Se evalueringen her