Undervisningsplaner

Læseplaner:

 

Undervisningsplanerne på Thy Privatskole følger fællesmål for fagene: dansk, matematik, engelsk, natur/teknologi, historie,  idræt, musik og kristendomskundskab. Der henvises til www.uvm.dk eller www.emu.dk

 

Herunder finder du  undervisningsplaner for fag eller områder, der kun delvist er omfattet af fællesmål:

 

Læseplan for Tysk 4. klasse 

 

Læseplan for engelsk 0-klasse 

 

Læseplan  for madkundskab som temauge

 

Læseplan for håndværk og design som temauge

 

Læseplan for billedkunst som temauge

 

Læseplan for fællessamling/morgensamling

 

Læseplan for læsebånd.

 

Læseplan for færdselslære.

 

læseplan for seksualundervisning Thy Privatskole

 

Thy Privatskole er en grundskole, som i store træk følger de slutmål og delmål der er skitseret i fællesmål. Thy Privatskole har 0-7. klassetrin og dermed ingen afgangsprøve. 

 

Der er ingen beslutning om, at Thy Privatskole skal være en prøvefri skole, og eleverne afholder frivillige nationale test to gange om året.

 

Thy Privatskole er ikke en skole med særlige specialundervisningstilbud.