Om Thy Privatskole

Thy Privatskole er et tilbud til børn fra 0 til 13 år. Vi tilbyder vuggestue, børnehave, 0.-7. klasses skole og SFO samlet i en organisation og i en bygning, der også rummer en minihal. Bygningen er beliggende på et stort grønt og lukket område med legepladser og boldbaner og som nabo til dejlig natur. Der er offentlig transport fra og til Thisted. 

 

Vi vægter læringsfællesskaber – og har fokus på, at det enkelte barn bliver så dygtigt, som det kan. Vi tror på, at faglighed, trivsel og dannelse er hinandens forudsætning og styrke. Leg og læring på tværs af alder og tilbud er grobund for nærværende relationer og sammenhængskraft i organisationen.

 

Hent vores flyer her