Personale

Indhold af personale.

Thomas Smidt Dissing

Skoleleder - tsd@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Master i Ledelses- og Organisationspsykologi 2018 - 2020 

Diplomuddannelse i Ledelse fra UCN 2017

Folkeskolelærer fra Nr. Nissum Seminarium 2012

Bachelor i Idræt og sundhed fra Syddansk Universitet 2002

 

Jeg er i mit daglige virke optaget af at skabe læring, udvikling og trivsel ved de i forvejen dygtige ansatte, elever og børn på Thy Privatskole. 

 

Endvidere finder jeg de ledelsesopgaver, der ligger i at sætte kurs samt skabe koordinering og commitment helt centrale i udviklingen af Thy Privatskoles kvalitet, produktivitet og ikke mindst den organisatoriske læringsudvikling. 

 

Det er vigtigt, at de positive læringstiltag, der forekommer på Thy Privatskole forsat udvikles, samtidig med at der trækkes tråde til hele Thy.

Tenna Andersen

Pædagogisk afdelingsleder - ta@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Professionsbachelor som pædagog 2005

fra Aalborg socialpædagogiske seminarium. 

Diplom i ledelse 2016, UCN Aalborg.

 

Det motiverer mig at arbejde med konstant udvikling. Uanset om det er hos børnene, den enkelte medarbejder eller hele organisationen, så er vi nødt til at være i konstant bevægelse. Det er vigtigt for mig at motivere medarbejderne, og at vi sammen fejrer de små successer. Men vi må ikke hvile på laurbærrene, og aldrig stille os tilfredse med “godt nok”, men bevare de høje ambitioner for organisationen og dens medlemmer.

 

 

Jens Martin Nystrup

Viceskoleleder - jm@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Master i læreprocesser 2018 -

Folkeskolelærer fra Jelling Seminarium med linjefagene engelsk, idræt og dansk.

 

Jeg finder det motiverende at kunne være med til at udvikle og kvalificere læringen i hele organisationen. Endvidere er jeg optaget af, at vi bliver nysgerrige og undersøgende i vores praksis, og vi løbende evaluerer og optimerer kvaliteten på forskellige læringstiltag med afsæt i emperi og forskning. 

RIkke Lyng Østervig Andersen

Lærer - rl@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Uddannet lærer fra University College Nordjylland i Aalborg sommeren 2016 med linjefagene matematik, fysik/kemi og historie.

 

I mit arbejde brænder jeg for den faglige udvikling, vi skaber gennem undervisningen, og den personlige dannelse eleverne gennemgår som del af deres skolegang. Det hele menneske er for mig et mål med mit arbejde.

Rikke Frank

Lærer - rf@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Folkeskolelærer fra Hjørring seminarium i 2002, med liniefagene dansk, historie, tysk og billedkunst.

 

I mit arbejde brænder jeg for at lære fra mig- at se eleverne udvikler sig, og erfarer at det de laver giver mening. Jeg brænder for at se mine elever "vokser" både på det faglige og sociale plan.

Elsebeth Ravnsgård Marcussen

Lærer - er@thyprivatskole.dk

 

Udannelse:

Folkeskolelærer fra Nørre Nissum Seminarium i juni 2014 med linjefagene matematik, musik og historie.

Musiklærerforeningens kursus.

 

Jeg brænder for, at lave spændende og virkelighedsnær undervisning som er fagligt funderet og tager udgangspunkt i elevernes hverdag. At skabe en fælles musikkultur med masser af fællessang som giver lyst til at synge. 

Laila Friis Halvorsen

Lærer - lh@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Folkeskolelærer i 1994

Diplomuddannelse i Pædagogisk Psykologi 2008

Diplommodul i Fagdidaktik og klasseledelse 2015.

 

Jeg brænder for trivsel i hele organisationen - lige fra elever til kollegaer. Endvidere brænder jeg for at bringe eleverne i faglig udvikling og særligt glædes jeg når eleverne knækker læsekoden.

Mikael White

Lærer 

 

Uddannelse:

Uddannet lærer fra UCN i Aalborg sommeren 2016 med linjefagene Engelsk, Historie og Geografi.

Relationen mellem lærer og elev er for mig helt central, når vi snakker om et trygt lærings -og undervisningsmiljø.

Uden kendskab til vores egne grænser og evner, er vi ikke i stand til at udfordre os selv hverken fagligt eller socialt. Jeg stræber efter, at kunne bevæge mine elever ud af deres “comfort zone”, og se om vi sammen kan finde nye højder.
Derfor er positive og professionelle relationer en vigtig del af min arbejdsdag.
 

Louise Anna Hedegaard Boesen

Lærer

 

Uddannelse:

Jeg er uddannet lærer fra Aalborg Lærerseminarium (nuværende UCN) i sommeren 2000 med linjefagene idræt og engelsk. Desuden har jeg undervisningskompetence i dansk - svarende til dansk som linjefag.

I mit arbejde som lærer er det at være anerkendende og ordentlig altafgørende.

Jeg stræber efter 'det gode læringsrum' som, for mig, er betinget af god trivsel og positive relationer; når eleverne trives og mærker at jeg vil dem, kan vi nå langt sammen - både menneskeligt og fagligt.

Siri Katharina Graversen

Pædagog i skole og SFO -

sg@thyprivatskole.dk

Uddannelse:

Uddannet pædagog i 2015 med speciale i børn/unge og med linjefag indenfor værksted, natur og teknik. 

 

Jeg brænder især for den æstetiske og kulturelle læring. Dette gør jeg gennem forskellige kreative og eksperimenterende projekter og udtryksformer sammen med børn i alle aldre.

 

 

 

 

 

 

Trine Kjær Overgaard

Støttepædagog samt vikar i skole, sfo og børnehuset

Lene Westergaard

Pædagogmedhjælper

 

Uddannelse:

Uddannet kontorassistent tilbage i 1988, efterfølgende medhjælpende ægtefælled i min mands landbrug, hvor vi havde børn i aflastning og var mentor for unge mennesker fra bla. Elmelund i Thisted.

Synes det er fantastisk, at se hvordan børn i alle aldre udvikler sig, at de bliver set, og mødt som dem de er, være nærværende og have det sjovt. Være med til at støtte dem i deres udvikling, at give de får en god start  til deres videre færden ud i livet. Samarbejdet med forældrene/hjemmet. Læse, synge, være kreativ, være ude, være med til at børnene er glade/ tilpasse og får en god dag.

Bente Kusk

Pædagogmedhjælper

 

Uddannelse:

Højere handelseksamen.

Kontoruddannet i 1987.

 

Jeg brænder for at give børnene omsorg, tryghed, ro og nærvær og se, at det får børnene til at trives og udvikle sig.

Give børnene en sjov, lærerig og udfordrende hverdag.

At læse, synge for og med børnene.

Leg på alle planer både ude og inde for at stimulere børnenes motorik.

Sofie Ingemann Olesen
Pædagog

 

Uddannelse:
Uddannet pædagog fra Peter Sabroe seminariet i Aarhus (2014) med linjefaget sundhed, krop
og bevægelse.


Jeg ser det derfor som min fornemmeste opgave, at skabe en tryg hverdag for børnene med
nærhed, kram og latter som vigtige elementer heri. Det gør jeg, da tryghed er en
grundlæggende forudsætning for udvikling.
Jeg er optaget af, hvordan vi får gjort kroppen til børnenes medspiller – for her igennem at
øge selvhjulpenhed. Det tror jeg på vi gør ved at skabe rammerne for en hverdag, hvor
kroppen får mulighed for alsidig udfoldelse – hvor den får mulighed for at sanse, opleve, føle
og fordybe sig.
Børn skal have lov til at blive til nogen før de skal blive til noget. Derfor er jeg meget optaget af
at følge børnenes spor – at undres og fascineres af verden omkring os sammen med børnene.
At opleve og udforske i trygge rammer og her igennem blive klogere på sig selv, sin omverden
og menneskerne i den.

Tina Kjær Jakobsen

Pædagog  

 

Uddannelse:

Pædagog 

Kandidat i pædagogisk antropologi 

 

Jeg brænder for at ville 'noget' med børn; noget læringsrigt og udfordrende, noget sjovt og spændende, noget særligt og samment!
Jeg har en uddannelse som pædagog, der gør mig i stand til at være professionel i børnehøjde. Jeg kan derfor skabe pædagogisk praksis med blik for både den enkelte og fællesskabet, baseret på viden omkring læring og udvikling igennem varierede aktiviteter og oplevelser.
I forlængelse af min pædagoguddannelse har jeg været på universitetet for at lære en masse om studier af kultur og sociale processor. Jeg blev kandidat i pædagogisk antropologi, hvilket har givet mig ekstra indsigt i og forståelse for pædagogiske begreber, kvalitativ metode og analyse.
Jeg er meget optaget af, hvordan jeg og i samarbejde med mine kollegaer kan skabe den bedste kvalitet for og med børn i den pædagogiske praksis; Et arbejde, hvor jeg får lov til at arbejde med de mange facetter og nuancer, 'liv' rummer og fordrer. Derudover er jeg nysgerrig på motorik,

kreativitet og musik.

Majken Brouw Svarre

Pædagog  

 

Uddannelse
Pædagog fra VIA Holstebro (2015) med linjefaget Værksted, Natur og teknik

Det er vigtig for mig, at give børnene tryghed og nærvær, at se og møde dem, hvor de er og skabe glæde og genkendelighed i hverdagen. Det er her, jeg oplever børnene blomstre og trives - En forudsætning for at udvikle sig og få mod og lyst til at lære og udforske nye ting.

Jeg elsker naturen. Her kan både motorik, sanser, sproget, børnenes naturlige nysgerrighed og relationerne udvikles og der er både plads til store bevægelser eller at fordybe sig totalt i de små ting.
Kreativitet og musik/sang er også noget jeg nyder i mit pædagogiske arbejde.

Lotte Dahl Poulsen

Pædagog

 

Uddannelse: uddannet pædagog fra Thisted pædagogseminarium i 1999.

For mig er det vigtigt at skabe en tryg hverdag for børnene, da det er en forudsætning for deres trivsel og udvikling.

Jeg brænder for at inspirere, motivere og give plads til, at børnene kan fordybes og forundres, så de kan udvikle sig og blive klogere på sig selv og verden omkring dem.

Jeg er optaget af uderummet og de mange muligheder, der er forbundet hermed, og så prioriterer jeg barnets sproglige udvikling højt i mit pædagogiske arbejde.

Kathrine Kirkegaard

Pædagogmedhjælper

Nina Aakmann 

Sekretær - kontor@thyprivatskole.dk

 

Uddannelse:

Uddannet indenfor økonomi, lønadministration og mindre HR opgaver.

Jeg har arbejdet som bogholder i flere år og haft ansvar for økonomi, løn og mindre HR opgaver i private virksomheder.

I de senere år har jeg arbejdet med bogholderi, løn og andre administrative opgaver i friskoler/privatskoler.

Jeg har flere fagmoduler på merkonomuddannelsen.

 

Jeg brænder for at arbejde med regnskab, lønadministration og personalerelaterede opgaver. Samtidig brænder jeg for den ”frie” skole.

Derfor er det også helt fantastisk, at have muligheden for, at arbejde med tal og være en del af en privatskole.

Opgaverne i et sekretærjob på en privatskole er mange, hvilket gør hverdagen afvekslende og spændende.  

Malene Winther Tegtmejer

Ernæringsassistent

 

Uddannelse:

Uddannet Ernæringsassistent siden 2012.

 

Det brænder jeg for på mit arbejde: Jeg brænder for, at lave "hjemmelavet" mad. Og jeg er stor fan af grøntsager!

Betina Jensen

Rengøringsassistent

 

Jeg har siden 2015 arbejdet inden for rengøring i forskillige virksomheder og hos private.
Jeg nyder stedet med glade børn og voksne.

Jeg sætter en ære i, at der er rent og pænt, for så trives vi alle godt.

Liselotte Thomsen

Lærer (Barselsvikar)

 

Uddannelse:
Uddannet folkeskolelærer fra UCN Aalborg i 2015 med linjefagene matematik, madkundskab og specialpædagogik.

Jeg brænder for at gøre en forskel i børns læring igennem min undervisningspassion, hvor jeg skaber trygge rammer, ved anerkendelse og støtte af hver enkel elev i deres hypoteser. Samt at skabe et fællesskab, der giver lyst til ejerskab. 

 

Pernille Kjær Jensen

Pædagog studerende - 3. praktik

 

Pædagogstuderende og har min 3. og sidste praktikperiode her i Thy Privatskoles Børnehus.

Jeg brænder for at møde hverdag med et stort smil på læben, hvor det enkelte barn er i fokus.
Jeg sætter pris på relationen til det enkelte barn og mit daglige arbejde med børnene. Jeg ønsker at skabe et trygt og godt miljø for det enkelte barn, hvor barnets trivsel, udvikling og læring er i fokus.

Jeg er optaget af en aktiv, sjov og lærerig hverdag, både inde og ude.

Sophie Toftdahl Thomsen

Højere Handelseksamen, 2018 - sproglig student. 

Pædagogmedhjælper

 

Uddannelse: 

Højere Handelseksamen, 2018 - sproglig student 

 

I 2018 afsluttede jeg min højere handelseksamen, og derefter bestemte jeg mig for, at holde 2 lærerige sabbatår inden turen går på universitetet. 

Efter at have undervist børn i at ride, fandt jeg ud af, at jeg synes udviklingen der kan ske hos børn, når man skaber et godt miljø og ikke mindst tillid er yderst spændende. 

I skolen havde jeg endvidere valgt psykologi og jeg ser utroligt meget frem til, at bruge det i praksis. 

Jeg glæder mig til at tilbringe mange gode timer med børnene og blive en del af deres hverdag.

 

 

 

(billede på vej)

Mads Christensen

Pædagogmedhjælper

Lilija GukM

Pædagogmedhjælper

(tilkalde vikar)

Nanna H. Thomsen

Pædagog studerende

(tilkalde vikar)

Pædagogstuderende og har i min seneste praktik været i børnehuset.

 

Uddannelse:
Uddannet Jordbrugsteknolog med speciale i kvæg, fra Erhvervsakademi i Aarhus i 2016

Jeg brænder for en sjov og aktiv hverdag både indenfor i institutionen og ude i naturen. Det er vigtigt for mig, at børnene mødes af en struktureret hverdag, som både skaber genkendelighed og overskuelighed for børnene i hverdagen.
Jeg sætter pris på det daglige arbejde med børnene, hvor jeg ønsker at skabe et trygt og godt læringsmiljø, hvor det enkelte barns udvikling og kompetencer tilgodeses.