Evaluering

Evaluering:

Thy Privatskoles evaluering af undervisningen findes under punkterne ”elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen” og ”undervisnings mål, tilrettelæggelse og gennemførelse”

 

Evalueringspunkterne har til formål, at skitser hvordan Thy Privatskoles undervisning lever op til indholdet i de undervisningsplaner/læseplaner, vi som skole har valgt af følge. 

 

  • Skolens profil
  • Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen
  • Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse
  • Elevens alsidige personlige udvikling
  • Frihed og folkestyre
  • Skoleledelens kvalitetssikring og - udvikling af undervisningen 
  • samlet vurdering og handleplan

 

Thy Privatskole har ingen tilbud om undervisning af 10. klasse, specialundervisning eller dansk som andetsprog. 

 

Thy Privatskole har ingen beslutninger om, at skulle være en prøvefri skole.

 

Prøver og Frivillige Nationale test.

 

Skolen deltager hvert år i frivillige Nationale Test. De Nationale Test er et værktøj til den løbende evaluering i skolen. Testene er et pædagogisk redskab til lærerne, og de kan bidrage til den videre tilrettelæggelse af undervisningen. 

 

Der er for øjeblikket stor opmærksomhed på test og prøver i skolen og debatten er stor om, hvorvidt de nationale test virker eller ikke virker. På Thy Privatskole er vi af den holdning, at test og prøver kun har værdi, hvis resultaterne bruges undersøgende og fremadrettet til at forbedre eleverne læring.

 

John Hattie peger på, at evaluering er et af de meste effektive redskaber til at styrke elevernes faglighed, derfor bruges resultaterne fra test og prøver på Thy Privatskole også altid til, at give eleverne en tilbagemelding om, hvad de skal gøre for at blive bedre. Fokusset er altid fremadrettet, og vi mener ikke, at en bagudrettet status har nogle læringsværdi i sig selv.

 

Vi følger folkeskolens skematik i forhold til prøver og klassetrin:

  • I matematik tager vi hvert år mindst en matematikprøve på 3. og 6. årgang
  • I dansk tager vi hvert år minimum en læseprøve og to stavetests på 2., 4., 6. årgang.