Selvevaluering

Under evaluering

 

Formålet med selvevalueringen på Thy Privatskole er at vurdere om –

 

·      Thy privatskoles samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

·      Thy Privatskole efter sit formål og i hele sit virke forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og

       styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene

·      Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk.

·      Undervisningssproget er dansk

 

Foruden ovenstående formål med selvevaluering på Thy Privatskole, er det også et ønske om og med henblik på, at selvevalueringen kan fordre en forsat udvikling med læring for øje. Selvevalueringen på Thy Privatskole fungerer samtidig som tilsynsform.

 

Selvevalueringen under evaluering og vil kunne i findes som selvstændige faner på hjemmesiden.