Skoleledelsens kvalitetssikring og -udvikling af undervisningen

Under evaluering

 

Formålet med evalueringen, ud fra et tilsynsmæssigt perspektiv, er at få indblik i, hvordan skolelederen sikrer kvaliteten og -udviklingen af undervisningen

 

Selvevaluering

Selvevalueringen er i sig selv et redskab for lederen til at sikre kvaliteten af undervisningen. Gennem selvevaluerings fokuspunkter er det muligt at danne et bredt billede af kvaliteten af undervisningen. Hvordan er fagets mål, og hvordan de følges de? Hvordan viderebringes iagttagelserne til elever og forældre? Hvordan videndeles iagttagelserne lærerne imellem? Og er standpunktet overhovedet godt nok? Hvilken rolle spiller faget i forhold til elevernes alsidige udvikling og i opdragelsen til frihed og folkestyre? Når billedet er tegnet, skulle der være muligt at se, hvad der er godt, og hvad der giver anledning til en trykprøvning – med andre ord: hvad skal der arbejdes med for at kvalitetssikre undervisningen.

 

Opdateret skoleleder

Skolelederen må holde sig opdateret på nye krav til de frie grundskoler og grundskolen i øvrigt samt have fokus på, hvordan disse krav implementeres.

 

Kompetenceplan

Der er vigtig at tænke fremad, når kvaliteten af undervisningen skal sikres. Hvilken kompetencer har skolen samlet set behov for, nu og fremover. Der er en fordel, at der udarbejdes kompetenceplaner. Hensigten er, at der sker en udvikling af de ansatte og dermed en styrles af skolen

 

Skolelederens kvalitetssikring og –udvikling af undervisning er under evaluering og vil kunne findes som link på denne side, når evalueringen er fortaget.