Skolens profil og undervisningstilbud

Formålet med evalueringen af kerneområdet ”skolens profil og undervisningstilbud” er, ud fra et tilsynsmæssigt perspektiv, at få indblik i den kontekst som skolens selvevaluering indgår i samt at kvalitetsevaluere og kvalitetssikre det overordnende undervisningstilbud

 

Værdier som kriterier

Det, at frie grundskoler står for noget, har særlige holdninger til det ”at lave skole” – at de er et reelt alternativ – er sektorens frihed- og eksistensberettigelse.

 

Selvevaluering af samtlige kerneområder indebærer en vurdering, og dermed inddrager den implicit eller eksplicit værdier. Værdier danner grundlaget for at udpege nogle evalueringskriterier. Det er nødvendigt at kunne eksplicitere og konkretisere skolens værdigrundlag og indsatsområder eller dele heraf, så det kan danne afsæt for kvalitetsevalueringen og kvalitetssikringen.

 

Gør vi det, vi siger, vi gør?

Når man skal evaluere skolens profil og undervisningstilbud, er der tre ting, man med fordel kan sætte fokus på. Er der sket ændring i skolens profil og undervisningstilbud og hvorfor? Er skolen tilfreds med det, den siger, den gør? Gør skolen det, den siger, den gør?

 

Skolens profil og undervisningstilbud omhandler de overordnede strategiske rammer. Værdierne gør først en forskel. Når det er ”

værdier i brug” og ikke blot teorier. Forståelsen af de grundlæggende værdier og ændringer sker kun, hvis folk har ejerskab til det nye.

 

Skolens profil og undervisningstilbud er under evaluering og vil kunne findes som link på denne side, når evalueringen er fortaget. 

Se evalueringen her Skolens profil og undervisningstilbud