Specialundervisning

Under evaluering

 

Formålet med evalueringen, ud fra et tilsynsmæssigt perspektiv, er at få indblik i, hvordan skolen sikrer indsatsen omkring elever med behov for specialundervisning.

 

Krav om støtte.

Elever på fri grundskoler skal have specialundervisning, hvis de har brug for det. Det er skolens ansvar at vurdere den enkelte elevs særlige behov. Uanset om skolen får økonomisk støtte til udgifterne til specialundervisning og støttetimer, skal skolen give den undervisning og støtte, eleven har brug for.

 

Vurderer skolen elevernes forudsætninger og organiserer specialundervisning, så den matcher den enkelte elevs behov? Ved skolen, hvem der har ansvaret for vurderingen af elevernes behov for specialundervisning? Har skolen udpeget ressourcepersoner, som kan rådgive andre i undervisning af elever med særlig behov?

 

Hvem har brug for specialundervisning?

Skolens leder har det overordnede ansvar for vurderingen af elevernes behov for specialundervisning, specialpædagogisk bistand eller ekstra undervisning. Det kan gøres på mange måder, fx med en faglig vurdering og evaluering af elevens standpunkt og udvikling eller ved at teste eleven.

 

PPR

En fri grundskole kan søge rådgivning om specialundervisning hos den kommune, skolen ligger i. Kommunen skal give skolen pædagogisk-psykologisk rådgivning. Thy privatskole har et rigtig godt samarbejde med PPR i Thisted.

 

Kerneområdet specialundervisning er under evaluering og vil kunne findes som link på denne side, når evalueringen er fortaget.