Tilsynsform

Tirsdag d. 18/4 2017 har forældrekredsen for Thy Privatskole enstemmigt vedtaget, at Thy Privatskole benytter selvevaluering som tilsynsform.

 

Selvevalueringen foretages på baggrund af Ministerets godkendte model der er lavet af Danske Private Skoler og åbner op for, at Thy Privatskole kan få et overblik over undervisningens kvalitet og skolens virksomhed. Se grundskitsen af selvevalueringsmodellen her.

 

Selvevalueringen sikrer, at en skolens evaluering kan give skolens forældrekreds og bestyrelse samt Kvalitets- og tilsynsstyrelsen mulighed for at vurdere, om skolen lever op til de centrale krav om undervisning i friskoleloven og omfatter følgende:

 

·      Skolens profil

·      Elevernes faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

·      Undervisnings mål, tilrettelæggelse og gennemførelse

·      Elevens alsidige personlige udvikling

·      Frihed og folkestyre

·      Tilbud om undervisning i 10. Klasse

·      Specialundervisning

·      Dansk som andetsprog

·      Eleverne videre forløb i uddannelsessystemet

·      Skoleledelsens kvalitetssikring og –udvikling af undervisningen

·      Samlet vurdering og handleplan

 

Thy Privatskole skal i løbet af en treårsperiode igennem alle ovenstående kapitler i selvevalueringen.

 

Siden er opdateret d. 19/4 2017