Trivsel og undervisningsmiljø

En undervisningsmiljøvurdering (UMV) er et værktøj, skoler og uddannelsesinstitutioner skal bruge til at vurdere, analysere og udvikle elevernes undervisningsmiljø.


En UMV består af fire faser (se herunder), der begynder med kortlægning af elevernes undervisningsmiljø og ender med at munde ud i en konkret handlingsplan.

 

Alle skoler og uddannelsesinstitutioner skal udarbejde en UMV mindst hvert tredje år.

Alle elever og studerende i Danmark - fra børn i grundskolen til voksne på videregående uddannelser - har krav på et godt undervisningsmiljø.

I lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø står der:


Uddannelsesstedets ledelse sørger for, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø pa? uddannelsesstedet.

 

Undervisningsmiljøvurderingen skal være tilgængelig på uddannelsesstedet for elever og studerende og andre interesserede. Undervisningsmiljøvurderingen skal revideres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år.
Undervisningsmiljøvurderingen skal mindst indeholde følgende elementer:

 

1) Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.
2) Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer
3) Udarbejdelse af en handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer

skal løses
4) Forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

 

Uddannelsesstedets ledelse skal inddrage undervisningsmiljørepræsentanterne i planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af samt opfølgningen på undervisningsmiljøvurderingen.

 

Ifølge vejledning til udarbejdelse af undervisningsmiljøvurdering fra DCUM er det vigtigt, at vurdere de tre dimensioner af undervisningsmiljøet (den fysiske, psykiske og æstetiske dimension ud fra en helhedsbetragtning). Det fysiske og æstetiske miljø har f.eks. stor betydning for den psykiske trivsel, men et godt æstetisk og fysisk miljø er ikke nok i sig selv for at opnå et undervisningsmiljø, hvor mennesker trives.
Undervisningsmiljøvurderingen skal se alle tre faktorer i et samspil. 

 

Se beskrivelsen af procedueren for undervisningsmiljø- og trivselsvurderingen på Thy Privatskole her

 

Se vurdering og handleplan her