Vuggestue

Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende, og håber, at I vil få nogle fantastiske år sammen med os i Thy privatskoles vuggestue.

 

Indkøring:

For at give jeres barn en så blid start som muligt i vuggestuen, ser vi gerne,  at I er sammen med barnet i vuggestuen de første par dage. Derefter aftaler vi indkøringsforløbet, gerne fra dag til dag, når vi ser, hvordan barnet reagerer på adskillelsen, de nye rammer og personer. Det er ønskeligt med god tid til indkøring i vuggestuen.

Det er noget helt særligt at aflevere sit lille barn til andre, så derfor afsætter vi god tid til at snakke om jeres barn, vaner, kost, sovetider, osv. Det er vigtigt for os, at I som forældre er trygge ved at aflevere jeres barn i vores varetægt.

Udgangspunktet er, at jeres lille barn skal følge sin egen rytme, sove og spise når det har behov for det, men vi har en dagsrytme, som de fleste børn følger nogenlunde når de er omkring 1,3 år. Men børnene er forskellige, og det vigtigste for os er, at barnet og forældrene trives.

 

Børnene skal hver dag opleve at:

· Få opfyldt de basale behov

· Blive hørt og set

· Blive hjulpet/støttet i at være sammen med andre børn.

· Blive snakket med.

· At føle sig tryg

· Få omsorg

· Få motoriske udfordringer

 

Dagsrytmen:

Åbningstid: 6 -16.45 fredag lukkes kl. 16.00 (man skal have tid til at hente sit barn og være ude af døren til lukketid).

Der serveres morgenmad i børnehaven indtil kl. 7.30

 

Barnet bliver afleveret i børnehaven hvis det kommer inden 7.30.

 

Kl. 7.30 -9.00 Vi leger, hygger og modtager børn.

 

Kl. 9 -9.30 er der samling i vuggestuen med sang, leg, musik og bevægelse hvorefter børnene bliver tilbudt frugt, små stykker rugbrød og vand.

 

Kl. 9.45 til ca. kl. 11.00 leger vi som regel udenfor på legepladsen eller vi undersøger nærområdet. Der kan også foregå forskellige andre aktiviteter som styrker sprog, motorik og sociale færdigheder.

 

Kl. 11.00 er der frokost, hvoir der igen, afhængig af barnets alder, er stor fokus på selvhjulpethed.

 

Kl. 12.00 – ca. 14.00 er det sovetid for de børn som sover 1 gang.

Når barnet kommer op tilbydes det eftermiddagsmad.

Derefter er der leg inde eller udenfor.

 

Kl. ca. 15.30 – 16.45 Alle børn i institutionen samles inde eller ude.

 

Hvad skal du medbringe:

I vuggestuen får dit barn mad og drikke, bleer og en barnevogn at sove i.

I skal medbringe skiftetøj. Bodystocking, trøjer, bukser, strømper osv. Samt udetøj efter årstiden. Hver fredag skal barnet rum i garderoben tømmes af hensyn til rengøring. Husk gerne navn i alt.

 

Sovevaner:

Barnet følger som hovedregel sin egen soverytme, og børn under 2 år bør helst ikke vækkes. Barnet sover i barnevogn udenfor. De ældste børn kan evt. sove på madras inde. Fortæl os hvordan dit barn plejer at falde i søvn.

 

Påklædning:

Det er vigtigt, at barnet har praktisk tøj med. Vi er næsten altid ude i løbet af dagen, så der er behov for tøj der passer til vejret. Det er en god ide med regntøj, støvler og skiftetøj, som kan ligge fast i garderoben i ugens løb. De mindste børn vil også have en kurv på badeværelset, hvor der kan ligge lidt tøj. Husk gerne navn i alt.

 

Bleer, salve, solcreme:

Barnet får bleer i vuggestuen og zinksalve. Hvis I ønsker andet mærke, skal I selv medbringe det. Vuggestuen har også solcreme. Det forventes at I selv smører barnet om morgenen.

 

Sut:

Generelt bruger børnene kun sut når de sover. Vi har en tavle, hvor sutterne hænges op på. Vi opfordrer til, at I hjælper barnet med kun at bruge sut, når det sover, da det bl.a. har betydning for barnets sprog og tandstilling.

 

Sygdom og medicin:

Når man er syg, er det ikke rart at være i vuggestuen. Barnet skal kunne følge en hverdag i institutionen, både ude og inde. Derfor er det vigtigt, at barnet bliver hjemme når det er sygt. Vi har ikke mulighed for at give barnet lægeordineret medicin i vuggestuen, som penicillin, øjendråber eller lign. Ved kroniske tilfælde, så spørg personalet. Når barnet er sygt, vil vi gerne vide besked. Ved smitsomme sygdomme, orienteres der på Viggo.

 

Kommunikation m.m.

thyprivatskole.viggo.dk

Viggonet er vores intrasystem, hvor vi tjekker børnene ind/ud og vil komme med informationer, beskeder, billeder osv. Derfor vil vi rigtig gerne, at I, foruden den daglige kontakt med personalet, følger med i dagligdagen elektronisk.

 

Renlighed:

Det er forskelligt, hvornår et barn bliver renligt. Forudsætningen for at blive renlig, er at barnet er både fysisk og psykisk klar. Vi tilbyder barnet at sidde på et lille toiletbræt, når det viser interesse i forbindelse med bleskift. Det er hensigten, at skabe tryghed ved toiletbesøg. Det er en god ide, at give dit barn undertøj på, som er todelt, når det bliver 2 år, for at hjælpe barnet til selvstændighed.

 

Fødselsdag:

Vi byder barnet velkommen med flag i garderoben. Vi synger fødselsdagssang for barnet i forbindelse med formiddagsmaden, og fejrer barnet med fælles leg og sang. Denne dag er en særlig dag for barnet, også i vuggestuen. I er velkommen til at medbringe noget, som jeres barn er glad for. F.eks en lille bolle, frugt eller lille is. Ved 2 års fødselsdag er de glade for selv at dele ud.

 

Forældresamtaler:

Der afholdes forældresamtaler 3-5 mdr. efter barnets start i vuggestuen, og igen nogle måneder inden børnehavestart. Eller efter behov.

 

Ferier:

Før ferier og helligdage skal der til-/ frameldes på Viggo, så personalet også afvikler ferie, når der er færrest børn.

 

Lukkedage

Børnehuset er lukket Grundlovsdag, dagen efter Kr. Himmelfartsdag og dagene mellem Jul og Nytår.